Adatbázisok

Adatbázisok, darabszintű jegyzékek, digitalizált szövegek

Névtárak, nagyobb összefüggő irategyüttesekről készült táblázatos iratjegyzékek.

Egyházi névtárak: egyházközségekre, lelkészekre és más egyházi tisztségviselőkre vonatkozó adatok. A kézikönyvtárunkban hozzáférhető nyomtatott névtárakról rövid ismertetőt adunk.

Archontológia: a dunamelléki egyházkerület főbb tisztségviselői püspökök, főgondnokok, főjegyzők, esperesek névsora a kezdetektől. Adatok nagyrészt a Zoványi lexikonból. Munkaanyag, kiegészítése folyamatban.

A/1i. Szász Károly püspök 1885-1894 közötti vizitációja anyagából digitalizált kötetek va a Ráday Könyvtár honlapján: http://radaygyujtemeny.hu/digitalizalt-es-teljes-szovegu-dokumentumok/

A Budapesti Teológia hallgatóinak névsora 1855-1955 Kb. 2000 személy, az 1955. évi jubileumi kötet alapján közöljük.

A/1a. Egyházkerületi jegyzőkönyvek tárgymutatói1626-1996 A kéziratos és nyomtatott, illetve írógéppel írt jegyzőkönyvek tárgysorozatait 1996-ig terjedően számítógépen rögzítettük a gyűlések időrendjében. Legrégibb jegyzőkönyvünknek szövegét is rögzítettük:  1. kötet 1626-1739 Protocollum Simandinum, 2. kötet 1731-1760, 3. kötet 1760-1775, 4. kötet 1776-1785, 5. kötet 1786-1795, 6. kötet 1796-1814, 7. kötet 1814-1842,   8. kötet 1843-18631864-18801881-1899,  1900-19221923-19391940-19491950-1980.

A/1b. Egyházkerület igazgatási iratai (Püspöki levéltár) tárgymutatói 1790-től. A tárgyi csoportokba rendezett, később iktatószámok szerint őrzött iratok kéziratos mutatóit rögzítettük számítógépre:

1790-1849 A-Z, 1850-1860 B-Z, 1860-1884, 1884-1890, 1891-19001900-1903, 1906, 1907, 1909-1911, 1912-1914, 1915-1922, 1926, 19271928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 19391940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 19501951, 1952, 1953, 1954-55, (továbbiak rögzítése és feltöltése folyamatban)

A/1c Elnöki iratok mutatói: 1924-25, 1926-27, 1928-29, 1930-31, 1932-33, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944-46, 1947, 1948, 1949.

A/4 Felsőbaranyai egyházmegye protocolluma 1. kötet tartalomjegyzéke 1758-1799.

A/5 Kecskeméti egyházmegye protocollumai 1-2. kötet tartalomjegyzéke: 1740-1787 és 1788-1904.

A/7 Pesti egyházmegye protocolluma 1719-1829.

A/9 Solti egyházmegye jegyzőkönyvei és iratai 1817-1875.

A/10 Tolnai egyházmegye jegyzőkönyvei 1723-1875.

B/1-12. Archivum agentiale (Ágensi levéltár) iratai közül az 1-6. és 8-11. sorozat tartalomjegyzékei: B1B2B3B4B5B6B8B9B10B11. (A legnagyobb 1,5 Mb, a legkisebb 0,04 Mb terjedelmű.)

B/13. Jerney gyűjtemény. 16-18. századi kamarai iratok jegyzéke, közel 4000 tétel. (Az iratanyagot 2008 decembertől a Kecskeméti Református Egyházközség Könyvtára és Levéltára őrzi: konyvtar@krek.hu .)

B/14. Szemeretár. Terjedelmes irodalmi levelezés 1786-1860, mintegy 2100 db levél lajstromozva, folyamatosan javítva, kiegészítve, pontosítva.

C/64. fond Ráday család levéltára C/64-4abc Ráday Pál levelezése, C/64-4def Ráday Pál politikai iratai, C64-8 Ráday Gedeon levelezése, C/64-7 Egyházi és iskolai iratok1605-1875, 1-2283. szám.

C/93. Török Pál levelezése 1821-1883, 1-3030.sz. Török Pálhoz írt levelek lajstroma.

D/7. Pesti egyház jegyzőkönyvi tárgymutatói: 1796-18421859-18641864-1899 .  

D/7. Pesti egyház vegyes iratai 1796-tól.