Fondjegyzék, segédletek

A fondjegyzék a levéltár valamennyi irategyüttesét legalább cím / évkör / terjedelem szerint tartalmazó segédlet. Nyomtatásban megjelent 2002-ben a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma támogatásával 188 lap terjedelemben.

Az  felsorolása rövid áttekintést nyújt a levéltár teljes iratanyagáról.

fondjegyzék (repertórium) teljes szövegét – az azóta folyamatosan történő javításokkal, kiegészítésekkel közöljük.

A fondjegyzék / repertórium frissített tartalomjegyzéke:

A/1. fond A Dunamelléki Református Egyházkerület iratai (kivonatos fond ismertetés)

A/2-11. fond Egyházmegyék iratai

A/2. fond Alsóbaranyai egyházmegye iratai
A/3. fond Budapesti egyházmegye iratai
A/4. fond Felsőbaranyai egyházmegye iratai
A/5. fond Kecskeméti egyházmegye iratai
A/6. fond Külsősomogyi egyházmegye iratai
A/7. fond Pesti egyházmegye iratai
A/8. fond Pestkörnyéki egyházmegye iratai
A/9. fond Solti egyházmegye iratai
A/10. fond Tolnai egyházmegye iratai
A/11. fond Vértesaljai egyházmegye iratai

A/12-25. fond Iskolák, intézmények iratai

A/12. fond Ráday Könyvtár, Levéltár, Gyűjtemény iratai
A/13. fond Budapesti Református Theológiai Akadémia iratai
A/14. fond Budapesti Református Gimnázium (a Lónyay) iratai
A/15. fond Baár-Madas Református Gimnázium iratai
A/16-21. fond Gyönki, Kecskeméti, Kunszentmiklósi,

Kiskunhalasi, Nagykőrösi gimnázium iratai

A/22. fond Fasori Julianna elemi iskola iratai
A/23. fond Ráday nyomda iratai
A/24. fond Theologiai Szemle iratai
A/25. fond Diakónusképző iratai

B/1-18. fond Iratgyűjtemények

B/1-12. fond Ágensi levéltár (ld. az adatbázisokban is)
B/13. fond Jerney gyűjtemény (ld. az adatbázisokban is)
B/14. fond Szemere Pál levéltára (ld. az adatbázisokban is)
B/15. fond Johannita levéltár
B/16. fond Vegyes egyházi iratok
B/17. fond Ady gyűjtemény
B/18. fond Egyedi iratok gyűjteménye

C/1-256. fond Családi, személyi, egyesületi iratok

D – E fondok Egyházközségi iratok

Függelék I.  Dunamelléki egyházközségek egyházmegyénként az 1941. évi egyházi névtár szerint

Függelék II. C fondok betűrendben

Az összes fond felsorolása rövid áttekintést nyújt a levéltár teljes iratanyagáról.

Repertórium (fondjegyzék)

A levéltár valamennyi irategyüttesét legalább cím / évkör / terjedelem szerint tartalmazó segédlet. Nyomtatásban megjelent 2002-ben a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma támogatásával 188 lap terjedelemben.

A repertórium (fondjegyzék) teljes szövegét – az azóta folyamatosan történő javításokkal, kiegészítésekkel közöljük.

Egyházközségek (D-E fondok)

Az egyházkerület kebelébe mintegy 300 egyházközség tartozik. Ezek iratanyagát zömmel maguk az illető egyházközségek őrzik. A Baranyai egyházmegye számos gyülekezetéből az 1980-as évek elején összegyűjtötték a veszélyeztetett iratokat, amelyek jelenleg Pécsett találhatók a Baranyai Egyházmegyei Levéltárban.

A Ráday Levéltárban mintegy 40 egyházközség iratait őrizzük, a fondjegyzék utolsó fejezetében ismertetjük.

Az összes dunamelléki egyházközség iratanyagáról készült jegyzéket az 1976-os fondjegyzék alapján közöljük.

– Anyakönyvek: zömmel az egyes gyülekezetek lelkészi hivatalaiban találhatók. 1895-ig mikrofilmen vannak a Magyar Országos Levéltárban, ahonnan folyamatosan „visszavásároltuk” pályázati támogatásokkal. A mikrofilmek jegyzéke itt: anyakönyvek

Egyházi intézmények (A/1-26. fond)

Az egyházkerület, egyházmegyék, iskolák, egyéb intézmények. Ld. a fondjegyzéket.

Személyi, családi iratok (C/1-261. fond)

‘C’ jelzet alatt családiszemélyi, családi, egyesületi hagyatékokat őrzünk. Felsorolásuk az A és B fondok után következik.

C/64. fond Ráday család levéltára. A legjelentősebb és legnagyobb terjedelmű családi levéltár, benne: Ráday Pál levelezéseRáday Pál politikai irataiRáday Gedeon levelezéseEgyházi és iskolai iratok.