segédletek

Repertórium – a 2002-es nyomtatott Repertórium teljes szövege

Az összes fond felsorolása rövid áttekintést nyújt a levéltár teljes iratanyagáról.

A Dunamelléki egyházközségek egyházmegyénként az 1941. évi egyházi névtár szerint

A fondok

A/1.a  az egyházkerületi jegyzőkönyvek tartalomjegyzékei az 1. kötettől,
1626-tól kezdődően 1948-ig
A/1.b az egyházkerület püspöki iratainak segédletei az 1790-1849 első kötettől 1980-ig
A/1.c az egyházkerület elnöki iktatású iratainak indexei 1924-től 1958-ig

B fondok

C fondok

D fondok