Új könyvek

Új könyvek

Forráskiadványok és a levéltár anyagának felhasználásával készült legújabb publikációk:

 • Lábadiné Kedves Klára: „Égi gondolattá tisztulhassak”. Borkó Julianna élete és munkássága. 2017 Eszék. 152 oldal.
 • Lábadi Károly: Reformátusok Gödöllőn. 2017. 175 oldal.
 • Koczó József: A helvét hitvallás Palócföldön. Fejezetek a drégelypalánki református egyházmegye történetéből 1617-1952. Ráday Gyűjtemény, Budapest 2017. 490 oldal.
 • Lábadi Károly: Horvátországi magyar művelődéstörténeti lexikon. HMDK Béllye 2015. 595 oldal.
 • Szatmári Judit: A református egyház a neoabszolutizmus éveiben 1849-1860. Budapest 2015. 323 oldal.
 • Kovács Krisztián: Ludány családjainak története. Ludányhalászi 2015. 449 oldal.
 • Nyári Gábor: A Sándor-palotától a ravatalig. Teleki Pál második miniszterelnöksége (1939-1941). PIliscsaba-Budapest 2015. 351 oldal.
 • A Ráday-család a magyar kultúrában. 300 éve született Ráday Gedeon. A 2013. okt. 10-én rendezett konferencia előadása. Ráday Gyűjtemény Bp. 2014. Szerk. Berecz Ágnes. 103 oldal + 5 oldal (színes) kép.
 • Lábadi Károly: Reformátusok Laskón. Laskó 2013. 87 oldal + tartalomjegyzék.
 • Lábadiné Kedves Klára: Novák Olga, Isten szőlőjének munkása. Eszék 2013. 272 oldal.
 • Berecz Ágnes: A svábhegyi református gyülekezet története 1888-2012. Hegyvidéki Históriák. Budapest 2013. 151 oldal.
 • Pap Ferenc, Szetey Szabolcs: Illés lelkével. Tanulmányok Báthori Gábor és Dobos János lelkipásztori működéséről. Károli Gáspár Református Egyetem-L’Harmattan kiadó, Budapest 2012. 668 oldal.
 • Lábadi Károly: Egyházak Alsó-Baranyában és Szlavóniában. Eszék 2012. 709 oldal