Dunamelléki Református Egyházkerület

Ráday levéltára

Ráday Levéltár

Levéltár

A Ráday Levéltár  mintegy 850 iratfolyóméternyi iratanyagot őriz 350 fondban. Az iratok kb. kétharmadát a Dunamelléki Református Egyházkerület és intézményeinek iratai teszik ki. Az egyházkerület legrégibb protocolluma 1626-ban kezdődik, az igazgatási iratok 1790-től maradtak fenn nagyobb számban, az egyházmegyék jegyzőkönyvei az 1700-as évek második felétől vannak meg.

tovább olvasom

Kézirattár

A Dunamelléki Ráday Könyvtár Kézirattárának alapját eredetileg a Rádayak kéziratgyűjteménye képezte. 1951-ben a szorosan vett kéziratokon kívül, a családi iratanyag átkerült az akkor létrejövő Ráday Levéltárba. Az anyag azóta is a különböző adományokból és hagyatékokból gyarapszik. Kb. 2500 db kötetet és 10 fm iratot tartalmaz a gyűjtemény, ez utóbbinak egy része levéltár jellegű anyag.

tovább olvasom
Ráday Levéltár
A Ráday család címere

A Ráday család – A könyvtár és a levéltár rövid története

A Ráday Könyvtár alapja (a mai könyvtár muzeális különgyűjteménye) a Ráday-család főúri magánkönyvtára. Bár hagyományosan Ráday Pált tekintjük alapítónak, valószínűleg már a 17. században is tekintélyesebb könyvgyűjtemény lehetett a család birtokában, amint erről például a Ráday Graduál kötete is tanúskodik.

tovább olvasom