Kézirattár ismertető

Kézirattár ismertető

A Dunamelléki Ráday Könyvtár Kézirattárának alapját eredetileg a Rádayak kéziratgyűjteménye képezte. 1951-ben a szorosan vett kéziratokon kívül, a családi iratanyag átkerült az akkor létrejövő Ráday Levéltárba. Az anyag azóta is a különböző adományokból és hagyatékokból gyarapszik. Kb. 2500 db kötetet és 10 fm iratot tartalmaz a gyűjtemény, ez utóbbinak egy része levéltár jellegű anyag.

A Kézirattárban a 17. századtól találhatók dokumentumok, ebből a korból származik például a Ráday – és a Nagydobszai graduál, az 1662-1663-ból származó peregrinációs album, vagy egy 1671-ben datált ágenda.  A kézirattári anyag legmarkánsabb részét képezik a 18-19. századi elsősorban református kollégiumi-, iskolai- jegyzetek, – előadások, prédikációs kötetek, imakönyvek, illetve irodalmi gyűjtemények. Jelentős azoknak a dokumentumoknak a száma is, amelyek egy-egy egyházközségre vonatkozó feljegyzéseket tartalmaznak. Az anyag kisebb részét teszik ki a visszaemlékezések, naplók, útleírások, illetve a 20. századból származó tanulmányok kéziratai.

A kézirattár jelenleg a Budapest Főváros Levéltárában kutatható a Ráday Levéltárral együtt. A dokumentumok a Ráday Gyűjtemény honlapján a könyvtári adatbázisban, a K.0., illetve a K.1. kezdetű jelzetek alatt találhatóak.

(https://opac3.raday.monguz.hu/)