Kutatás

A kutató a helyszínen kutatólapot tölt ki neve, foglalkozása, címe (elérhetősége) feltüntetésével, valamint a kutatás tárgya, évköre és a kutatni kívánt levéltári anyag megjelölésével. A kutatólapra a levéltáros rávezeti a kutató sorszámát és a lapot kézjegyével látja el. Az ily módon kitöltött kutatólap egyben kutatási engedélyül is szolgál és a naptári év végéig érvényes. A lakcímet az adatvédelmi törvénynek megfelelően kezeljük, ez nem kerül be a kutatónaplóba, amelyben az egyes kutatási eseteket és a használt levéltári anyagot regisztráljuk. A kutatólapon a kutató néhány sorban nyilatkozatot tesz arról, hogy a levéltár rendjét megtartja, publikáció esetén munkájának egy példányát, illetve annak bibliográfiai adatait a levéltárnak átadja. Ezt a nyilatkozatot a kutató aláírásával elfogadja. A kutatólapot innen is letöltheti.

Az egyházkerület kebelébe tartozó egyházközségek iratainak a helyszínen, azaz az adott egyházközség lelkészi hivatalában szándékolt kutatásához is az egyházkerületi levéltártól kell engedélyt kérni. Az engedély birtokában az illető gyülekezet lelkipásztorával egyeztetett időpontban és jelenlétében lehet kutatni.

Másolatok készítése: korlátozott mértékben a kutató a kutatott iratanyagról másolatot készíttethet. A fénymásolásra kijelölt iratot sem emelheti ki azonban a helyéről. Ezt a kutató helyiségben külön kifüggesztett feliraton is nyomatékosan kérjük. 1711 előtti, valamint kötetes anyagot állományvédelmi okból nem fénymásolunk.