segédletek-A

[vc_row][vc_column][vc_column_text]A fondok[/vc_column_text][vc_tta_accordion active_section=”1″ collapsible_all=”true”][vc_tta_section title=”A/1.a az egyházkerületi jegyzőkönyvek tartalomjegyzékei az 1. kötettől, 1626-tól kezdődően 1948-ig” tab_id=”1695835851109-eb27a8b6-abfb”][vc_column_text]10 kötet, 28 doboz, 7 egyedi = 4,6 fm

Kezdetben, egészen az 1700-as évek végéig legnagyobbrészt maguk a püspökök maguk vezették a protocollumokat, jegyezték be a zsinatok és más fontos tanácskozások határozatait, egyéb adatokat, eseményeket, leveleket. Dunamelléken a 18. század végéig jóformán csak a jegyzőkönyvek maradtak meg az egyházkerület irataiból, egyéb egyházigazgatási irat meglehetősen csekély számban került a levéltárba.. Az egyházkerületi közgyűlés maihoz hasonló formája az 1791. évi budai zsinatot követő évszázadban kezdett kiformálódni, s az 1881. évi alkotmányozó zsinat után szilárdult meg, az egész magyarországi református egyházra nézve hatályos egységes szerkezetben. E szerint a közgyűlés nyilvános ugyan, de valójában küldöttgyűlés, mert az egyházközségek és egyéb intézmények vezetői nem teljes számban tagjai, jóllehet elvileg valamennyien részt vehetnek rajta. Elnöke a püspök és a főgondnok, tagjai az egyházkerület választott tisztségviselői – paritásos alapon: lelkésziek és „világiak” egyenlő számban -, a presbitériumok által választott egyházkerületi tanácsbírák (korábban: assessorok) az egyházmegyék (korábban: tractus vagy egyházvidék) esperesei és gondnokai, az egyházmegyék lelkészi és világi képviselői, akiket az egyházmegyei közgyűlés választ a lélekszám szerint megállapított számban, valamint az intézmények választott képviselői.. A közgyűlések közötti időben tanácsülés intézi a sürgősebb ügyeket, a közgyűlés utólagos jóváhagyásával. A tanácsülést korábban:partiale consistoriumnak nevezték, generale consistoriumnak pedig magát a közgyűlést. A „kisgyűlések”, valamint a pénzügyi és egyéb, az egyházkerület által felhatalmazott állandó vagy eseti bizottságok jegyzőkönyvei és határozatai is általában bekerültek a közgyűlési jegyzőkönyvekbe. Amikor az államhatalom nem engedélyezte a gyűléstartást, akkor eleve csak kisebb, alkalmi értekezleteket tudtak összehívni, némelykor pedig – a pátens idején 1850-1860 között – a superintendensi napló pótolja a jegyzőkönyvet.

Az 1626-1780 közötti időszakra ld. Földváry László: Adalékok a Dunamelléki Ev. Ref. Egyházkerület történetéhez I-II. Bp. 1898. A jegyzőkönyveket részletesen feldolgozza, bőségesen idézi, névmutatót ad hozzá. (library.hungaricana.hu)

Az 1843-1887 közötti jegyzőkönyvekhez Betűsoros tárgymutató a dunamelléki ev. ref. egyházkerület jegyzőkönyveihez az 1843-ik évtől kezdve. Bp. 1888. 447 p. Összeállította Szász János dabi lelkész. (library.hungaricana.hu)

 

(A digitalizált protokollumok a 15, oldal után a Raday+Leveltar jelszó beírásával tovább lapozhatók)

A/1a 1. kötet 1626-1739 Protocollum Simandinum a protokollum digitalizálva

A/1a 2. kötet 1731-1760 Matricula sanctae coronae ecclesiarum Helveticae confessioni addictorum in comitatibus Pest, Pilis, Solt, Tolna, Székesfehérvár, Baranya et Somogy existentiuma protokollum digitalizálva

A/1a 3. kötet 1760-1775 Protocollum venerabilis superintendentiae Cis et Ultra Danubianae reformataea protokollum digitalizálva

A/1a 4. kötet 1776-1785 Protocollum venerabilis superintendentiae Cis et Ultra Danubianae – a protokollum digitalizálva

A/1a 5. kötet 1786-1795 Volumen protocolli venerabilis superintendentiae Cis Danubianae – a protokollum digitalizálva

A/1a 6. kötet 1796-1814 Volumen protocolli venerabilis superintendentiae Cis Danubianae – a protokollum digitalizálva

A/1a 7. kötet 1814-1842 A dunáninneni helvéciai vallástételt követő egyházkerület jegyzőkönyve – a protokollum digitalizálva

A/1a 8. kötet 1843-1863 Nyomtatott jegyzőkönyvek[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”A/1.b az egyházkerület püspöki iratainak segédletei az 1790-1849 első kötettől 1980-ig” tab_id=”1699004382865-53da44f7-7432″][vc_column_text]725 doboz, 111 kötet (segédkönyvek) = 92,5 fm

Az egyházkerület elnöksége, főként a püspök és a püspöki hivatal által intézett ügyek iratai, az egyházi élet valamennyi területére vonatkozóan. Segédlelkészek kinevezésétől, államsegélyügyeken, egyházközségek, egyházmegyék és egyének hivatalból, törvényben és / vagy szabályrendeletben meghatározott kötelezettség alapján, valamint egyéb egyedi okból és célból felterjesztett ügyek intézése folytán keletkezett levelek, iratok. Az egyházkerület irattárának legnagyobb terjedelmű irategysége. 1884-ig évente 1-200 irat, később 2000-5-6000 irat.

Püspöki levéltár tárgymutató 1790-1849

Püspöki levéltár tárgymutató 1850-1859

Püspöki levéltár tárgymutató 1860-1884

Püspöki levéltár tárgymutató 1884-1890

Püspöki levéltár tárgymutató 1891-1900

Püspöki levéltár tárgymutató 1900-1903

Püspöki levéltár tárgymutató 1904

Püspöki levéltár tárgymutató 1905

Püspöki levéltár tárgymutató 1906

Püspöki levéltár tárgymutató 1907-1908

Püspöki levéltár tárgymutató 1909-1911

Püspöki levéltár tárgymutató 1912-1914

Püspöki levéltár tárgymutató 1915-1922

Püspöki levéltár tárgymutató 1923

Püspöki levéltár tárgymutató 1924

Püspöki levéltár tárgymutató 1925

Püspöki levéltár tárgymutató 1926

Püspöki levéltár tárgymutató 1927

Püspöki levéltár tárgymutató 1928

Püspöki levéltár tárgymutató 1929

Püspöki levéltár tárgymutató 1930

Püspöki levéltár tárgymutató 1931

Püspöki levéltár tárgymutató 1932

Püspöki levéltár tárgymutató 1933

Püspöki levéltár tárgymutató 1934

Püspöki levéltár tárgymutató 1935

Püspöki levéltár tárgymutató 1936

Püspöki levéltár tárgymutató 1937

Püspöki levéltár tárgymutató 1938

Püspöki levéltár tárgymutató 1939

Püspöki levéltár tárgymutató 1940

Püspöki levéltár tárgymutató 1941

Püspöki levéltár tárgymutató 1942

Püspöki levéltár tárgymutató 1943

Püspöki levéltár tárgymutató 1944

Püspöki levéltár tárgymutató 1945

Püspöki levéltár tárgymutató 1946

Püspöki levéltár tárgymutató 1947

Püspöki levéltár tárgymutató 1948

Püspöki levéltár tárgymutató 1949

Püspöki levéltár tárgymutató 1950

Püspöki levéltár tárgymutató 1951

Püspöki levéltár tárgymutató 1952

Püspöki levéltár tárgymutató 1953

Püspöki levéltár tárgymutató 1954-1955

Püspöki levéltár tárgymutató 1956-1957

Püspöki levéltár tárgymutató 1958-1959

Püspöki levéltár tárgymutató 1960-1962

Püspöki levéltár tárgymutató 1963-1964

Püspöki levéltár tárgymutató 1965-1966

Püspöki levéltár tárgymutató 1967-1968

Püspöki levéltár tárgymutató 1969-1970

Püspöki levéltár tárgymutató 1971-1972

Püspöki levéltár tárgymutató 1973

Püspöki levéltár tárgymutató 1974

Püspöki levéltár tárgymutató 1975

Püspöki levéltár tárgymutató 1976-1977

Püspöki levéltár tárgymutató 1978-1979

Püspöki levéltár tárgymutató 1980[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”A/1.c az egyházkerület elnöki iktatású iratainak indexei 1924-től 1958-ig” tab_id=”1699004518500-79ee4f83-5fd8″][vc_column_text]130 doboz, 56 kötet = 16,5 fm

A püspökök hivatali ideje alatt keletkezett saját kezelésű iratokat a püspöki hivatal egyházigazgatási irataitól elkülönülő iratcsoportba sorolták, melyet Elnöki iratok címen Ravasz László püspökségétől kezdve tartunk nyilván külön levéltári állagként. Elnöki iktatót 1923. dec.5-től, mutatókat 1924-től vezettek. A kétféle iktatást két külön személy végzi: az elnökségi titkár és a püspöki tanácsos. Gyakran előfordul, hogy egy irat mindkét helyen szerepel: először a hivatalban iktatták, majd a püspök személyes kezelésébe került. Az elnöki iratokat eleinte 4 fő csoportba osztották: I. Meghívók, üdvözlések, II. Kérések, III. Bizalmas, IV. Külföldi levelek, majd további csoportokat képeztek: Konventi belmissziói bizottság iratai, Tudományos Akadémia levelei, Magyar Protestáns Irodalmi Társaság, Holland-magyar iskola, Bethesda és Lórántffy kórház hollandiai ügyei, Kuyper Katalin levelei, püspöki iratok, Erdélyi ügyek és mások. Az iratcsomók borítóján található az iratok felsorolása. 1924-ig az iratok e csoportok valamelyikében találhatók, 1924-től lehet iktatószám szerint keresni.

Elnöki iratok tárgymutatója 1924-1925

Elnöki iratok tárgymutatója 1926-1927

Elnöki iratok tárgymutatója 1928-1929

Elnöki iratok tárgymutatója 1930-1931

Elnöki iratok tárgymutatója 1932-1933

Elnöki iratok tárgymutatója 1934

Elnöki iratok tárgymutatója 1935

Elnöki iratok tárgymutatója 1936

Elnöki iratok tárgymutatója 1937

Elnöki iratok tárgymutatója 1938

Elnöki iratok tárgymutatója 1939

Elnöki iratok tárgymutatója 1940

Elnöki iratok tárgymutatója 1941

Elnöki iratok tárgymutatója 1942

Elnöki iratok tárgymutatója 1943

Elnöki iratok tárgymutatója 1944-1946

Elnöki iratok tárgymutatója 1947

Elnöki iratok tárgymutatója 1948

Elnöki iratok tárgymutatója 1949

Elnöki iratok tárgymutatója 1950

Elnöki iratok tárgymutatója 1951

Elnöki iratok tárgymutatója 1952

Elnöki iratok tárgymutatója 1953-1954

Elnöki iratok tárgymutatója 1955-1958[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_accordion][/vc_column][/vc_row]