SEGÉDLETEK-C és D


‘C’ jelzet alatt személyi, családi, egyesületi hagyatékokat őrzünk. Felsorolásuk az A és B fondok után következik.

C/64. fond Ráday család levéltára. A legjelentősebb és legnagyobb terjedelmű családi levéltár, benne: C/64-4a-c: Ráday I. Pál levelezése 1684-1733,
C/64-4d-e-f: Ráday I. Pál politikai iratai 1670-1729,
C/64-8: Ráday I. Gedeon levelezése 1733-1792,
C/64-7: Ráday család levéltára. Egyházi és iskolai iratok 1606-1884.

C/93. Török család levéltára 1803-1883,
Török Pál levelezése 1821-1883, 1-3030.sz. Török Pálhoz írt levelek lajstroma.

D/7 Pesti egyház jegyzőkönyvi tárgymutatói: 1796-1842, 1859-1864, 1864-1899
D/7 Pesti egyház vegyes iratai 1796-tól